L’advocat denunciat pels Mossos per la ‘llei mordassa’ presenta una queixa a Interior

  • El centre per la defensa dels Drets Humans Irídia soŀlicita a Interior que obri una investigació interna perquè s’esclareixin els fets i es sancioni els agents intervinents en la denúncia a l’advocat Andrés García Berrio
  • Irídia demana a Interior que el departament dugui a terme funcions de control de la seguretat i l’ordre públic a través d’altres mecanismes «més respectuosos» amb el dret de reunió que els derivats de la ‘llei mordassa’

Judici-Cie-Zona-FrancaTal i com va anunciar el passat dissabte, l’advocat Andrés García Berrio ha presentat una queixa davant la conselleria d’Interior per la denúncia que va rebre per part dels Mossos d’Esquadra en aplicació de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a ‘llei mordassa’, i que podria implicar una sanció de 600 a 30.000 euros

Leer más

Leave a Reply